dilluns, d’agost 01, 2011

Freqüència i Temperatura de la CPU, i apagat del sistema des de la línia de comandes

Ara que és estiu, amb la calor els portàtils sovint pateixen problemes de temperatura. A continuació algunes de les comandes que es poden executar per crear scripts a mida per gestionar alarmes i accions "proactives" per evitar sobrecalentaments.. funcionen en el meu Ubuntu 11.04, i la gràcia és que no cal tenir privilegis de "root" per executar-les:

Comandes per obtenir la temperatura dels cores de la CPU:
# sensors | grep 'Core 0' | cut -c15-16
# sensors | grep 'Core 2' | cut -c15-16

Comanda per canviar la política de l'escalat de la freqüencia de la CPU (previ un # sudo apt-get install hal)
# dbus-send --print-reply --system --dest=org.freedesktop.Hal /org/freedesktop/Hal/devices/computer org.freedesktop.Hal.Device.CPUFreq.SetCPUFreqGovernor string:powersave

Comanda per suspendre l'ordinador a RAM
# dbus-send --print-reply --system --dest=org.freedesktop.UPower /org/freedesktop/UPower org.freedesktop.UPower.Suspend