dilluns, de juliol 18, 2011

Establir el monitor primari en Gnome

Actualment, i amb la ubiqüitat del portàtils, les configuracions multi-monitor han esdevingut la norma i no l'excepció. Per això em sorprenen bugs (per omissió) com el del selector de configuració dels monitors de Gnome "gnome-display-properties":

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/x11-xserver-utils/+bug/206528

No hi ha una manera visual directe d'establir quin ha de ser el monitor principal... Per sort la solució és senzilla:
xrandr --output VGA1 --primary
on VGA1 és el nom del monitor que ha de ser el primari.


Per llistar els monitor detectats es pot executar xrand sense cap paràmetre. Addicionalment, l'arxiu monitors.xml (situat a en els Ubuntus recents "~/.conf")No hi ha manera de seleccionar quin monitor ha de ser el primari:

Cap comentari: