dilluns, de maig 02, 2011

Configuració d'ESMP, un senzill MTA re-enviador de correu sortint.

Moltes vegades es vol poder enviar tot el correu sortint d'una màquina de manera senzilla a través d'un altre servidor, el que es coneix com a relay host. Una possibilitat, en comptes de tenir instal·lat un MTA complet (sendmail, postfix, qmail,... per anomenar-ne alguns) es pot usar esmtp. Aquest paquet ens proporciona aquesta funcionalitat de manera ràpida i efectiva. A tall d'exemple per posar-lo en marxa en un sistema Debian només calen 3 passos:


Pas 1: Instal·lar-lo (en Debian aquesta instrucció també desintal·la exim4, l'MTA per defecte), executar:

# sudo apt-get install esmtp esmtp-run libesmtp5


Pas 2: Editar la configuració tot informant les dades del host a través del que es volen enviar els issatges:
# sudo nano /etc/esmtprc

Concretament cal informar aquestes 3 dades:
hostname = XXXXXXXXXXX:25
username = YYYYYYYY
password = ZZZZZZZZ


Pas 3: Fer una prova de que efectivament funciona:
# echo "Prova" | sendmail adreça@de_correu.vàlida1 comentari:

yardeniyaoatley ha dit...

Betting on Horse Racing - Mapyro
Horse racing is a popular form of 광주 출장안마 entertainment. 대전광역 출장마사지 There 충청남도 출장안마 are a number of horse race meetings on the course 하남 출장마사지 of this week (and a couple 세종특별자치 출장샵 times)