dimecres, de juliol 08, 2009

Wifi de l'Eeepc 900 a l'Ubuntu 9.04

Acabo d'instal·lar ubuntu 9.04 al meu eeepc 900, i estranyament ( ja que a tot arreu havia llegit que havia de funcionar directament) he hagut d'afegir a mà el mòdul de la wifi.

primer l'he carregat a mà per axsegurar-me que el problema era aquest:

sudo modprobe ath5k

i quan he vist que sí, he afegit a /etc/modules "ath5k" de manera que el carregui cada cop que es reinicia el sistema.

D'altre banda he descobert (vist a Pario TechnoBlob així com a la Ubuntu documentation) que amb l'ufw (Uncomplicated Firewall) per compartir la connexió a Internet és (quasi) més sencill que amb iptables mateix:

a /etc/default/ufw cal canviar el DEFAULT_FORWARD_POLICY a ACCEPT, quedaria així:
DEFAULT_FORWARD_POLICY="ACCEPT"

a /etc/ufw/sysctl.conf cal canviar el net.ipv4.ip_forward a 1, quedaria així:
net.ipv4.ip_forward=1

i a /etc/ufw/before.rules cal afegir el següent:
# nat Table rules
*nat
:POSTROUTING ACCEPT [0:0]

# Forward traffic from eth1 through eth0.
-A POSTROUTING -s 192.168.2.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE

# don't delete the 'COMMIT' line or these nat table rules won't be processed
COMMIT

aquest últim pas cal tenir en compte que se suposa que la connexió a internet està connectada a la targeta de xarxa eth0 i que els clients amb els que volem compartir internet tenen la màquina que s'està configurant com a "gateaway" i que ho fan des d'un rang d'ips 192.168.2.0/24.