dijous, d’agost 28, 2008

Com fer que la conexio SSH que normalment fem amb usuari i contrasenya usi una clau pública i no demani contrasenya

1. Generem el parell de Claus (publica i privada):
(En el servidor o client)
Client# ssh-keygen -t dsa
genera un arxiu "id_dsa" i un "id_dsa.pub" amb les claus privades i pública respectrivament
(si ho fem al server, caldrà passar els arxius 2 al client)

2. Al servidor autoritzem la clau:
(si el pas anterior l'hem fet al client, caldrà hi passem la clau pública)
Des del $HOME al servidor de l'usuari que accedix amb contrasenya
UsuariHabital@Server /home/UsuariHabital# cat id_dsa.pub >> .ssh/authorized_keys
(en aquest punt, al servidor ja es pot esborrar el "id_dsa")

3. En el Client:
Client# cat id_dsa.pub >> .ssh/authorized_keys
(opcional)
Client# chmod 600 .ssh/authorized_keys
(opcional)
Client# chmod 600 .ssh/id_dsa
Ja es pot establir una conexió on NO demanarà Password! (ideal per scripts, per exemple)
Client# ssh -l UsuariHabital Servidor


En el cas de que volguéssim obrir només una tunnelizació cap servidor podriem fer com en aquest exemple on el client comparteix amb la seva LAN el port 139 (la compartició d'arxius de Windows) de la màquina 192.168.0.10 de la xarxa del servidor...

Client# ssh -g -N -L 139:192.168.0.10:139 -l UsuariHabital Servidor


-N (indica que només volem una connexió per tunnels, no la consola)
-g (permet que altre màquines apart del Client (el localhost) accediexin als ports Redirigits)
-L (que especifica la redirecció en sí) faràn el fet.

dissabte, d’agost 23, 2008

Ubuntu 64 bits: Com instal.lar paquets de la versio de 32 bits la versió de 64bits:

1er: instal.lar l'última versió de getlibs (descarregant-lo de http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=474790)
2on: instal.lar el paquet ".deb" especificant "--force-architecture"
p.ex: $ sudo dpkg -i --force-architecture zattoo-3.2.4.15876-i386.deb
3er: fer que detecti les possibles llibreries de 32 bits que no tenim instal.lades i autmàticament se les baixi!

...i ja està tot!