dimecres, de desembre 03, 2008

AgendaXML a LaFarga.Cat i un nou projecte: "Pongui"

He trobat que a LaFarga.Cat, un portal de la Generalitat de Catalunya per promocionar entre altres coses el Programari Lliure ofereixein un espai de "col·laboració i allotjament gratuït a projectes de desenvolupament, documentació i promoció relacionats amb el programari lliure”, a l'estil del més conegut i exitós SourceForge.
Despŕes de mirar-me'l una estona he decidit d'aportar-hi l' "Agenda XML" (https://projectes.lafarga.cat/projects/agendaprojectes/) .
De fet crec que un espai com aquest hauria d'estar més publicitat...

Apart, he penjat un altre projecte al SourceForge: pongui (http://pongui.sourceforge.net/)

És un típic "pong".. no té res d'especial, però pq no penjar-lo? El codi font no és un exemple de programació estructurada (ejem, ejem) però com a exemple, i per haver estat fet amb molt poca estona, és prou correcte!
Està desenvolupat amb Gambas 2 i les llibreries gràfiques SDL. Aquesta llibreria deixa fer Molt amb molt poc codi!... i el resultat (comparat amb l'esforç dedicat) és impressionant!diumenge, de novembre 16, 2008

Projecte AgendaXML

He creat un projecte, Agenda XML, per gestionar el temps que paso treballant en cada projecte.
Es pot trobar a http://agendaxml.sourceforge.net/

Funciona en Gnome i KDE i es queda a la Barra de tasques de manera que es pot triar facilment a què s'està dedicant el temps.

Està desenvolupat en Gambas. Ara em cal investigar com distribuir el "gambas runtime" dins del matex .deb, necessari pq funcioni el projecte.

dimecres, d’octubre 22, 2008

Crear una Xarxa ADHOC

Amb un router d'Internet que no té connexió inalàmbrica i amb 2 portàtils, volia connectar-los entre ells mitjançant una xarxa Adhoc per compartir l'Internet.


Després de jugar una estona amb el NetworkManager, no he trobat la manera de crear-hi una xarxa Adhoc o sigui que ho he hagut de fer des de la consola, i el resultat és aquest:


sudo ifconfig eth2 down


sudo iwconfig eth2 mode ad-hoc


sudo iwconfig eth2 channel 10


sudo iwconfig eth2 essid xarxaAdhoc


sudo iwconfig eth2 key s:0000000000


sudo ifconfig eth2 up


sudo ifconfig eth2 192.168.2.1


sudo iptables -A POSTROUTING -t nat -o eth1 -j MASQUERADE


sudo sh -c "sudo echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward"tenint en compte que la tarja wifi és la eth2 , i la de cable la eth1, la ip de la Xarxa adhoc 192.168.2.X, i el nom de la xraxa creada "xarxaAdhoc"

dijous, d’agost 28, 2008

Com fer que la conexio SSH que normalment fem amb usuari i contrasenya usi una clau pública i no demani contrasenya

1. Generem el parell de Claus (publica i privada):
(En el servidor o client)
Client# ssh-keygen -t dsa
genera un arxiu "id_dsa" i un "id_dsa.pub" amb les claus privades i pública respectrivament
(si ho fem al server, caldrà passar els arxius 2 al client)

2. Al servidor autoritzem la clau:
(si el pas anterior l'hem fet al client, caldrà hi passem la clau pública)
Des del $HOME al servidor de l'usuari que accedix amb contrasenya
UsuariHabital@Server /home/UsuariHabital# cat id_dsa.pub >> .ssh/authorized_keys
(en aquest punt, al servidor ja es pot esborrar el "id_dsa")

3. En el Client:
Client# cat id_dsa.pub >> .ssh/authorized_keys
(opcional)
Client# chmod 600 .ssh/authorized_keys
(opcional)
Client# chmod 600 .ssh/id_dsa
Ja es pot establir una conexió on NO demanarà Password! (ideal per scripts, per exemple)
Client# ssh -l UsuariHabital Servidor


En el cas de que volguéssim obrir només una tunnelizació cap servidor podriem fer com en aquest exemple on el client comparteix amb la seva LAN el port 139 (la compartició d'arxius de Windows) de la màquina 192.168.0.10 de la xarxa del servidor...

Client# ssh -g -N -L 139:192.168.0.10:139 -l UsuariHabital Servidor


-N (indica que només volem una connexió per tunnels, no la consola)
-g (permet que altre màquines apart del Client (el localhost) accediexin als ports Redirigits)
-L (que especifica la redirecció en sí) faràn el fet.

dissabte, d’agost 23, 2008

Ubuntu 64 bits: Com instal.lar paquets de la versio de 32 bits la versió de 64bits:

1er: instal.lar l'última versió de getlibs (descarregant-lo de http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=474790)
2on: instal.lar el paquet ".deb" especificant "--force-architecture"
p.ex: $ sudo dpkg -i --force-architecture zattoo-3.2.4.15876-i386.deb
3er: fer que detecti les possibles llibreries de 32 bits que no tenim instal.lades i autmàticament se les baixi!

...i ja està tot!

dimecres, de juliol 23, 2008

Fer que un client wrt54g de linksys amb l'alchemy a mode client connecti només amb qui volem

Ara que encara me’n recordo... , i per futura referència pròpia:

Per assegurar-nos de que només intenta connectar-se contra el AP que ens interessa cal fer:

1er. Només els de la Llista
# wl macmode = 2

2on. Edita la llista mac
@ wl mac xx:xx:xx:xx:xx:xx

( per buidar la llista de mac seria # wl mac none)

"MASTER OF OPERATIONS" d'un servidor a un altre

Per futura referència pròpia, els passos per transferir el "MASTER OF OPERATIONS" d'un dels controladors de Domini Windows Active Direcotry (normalment el 1er que es va instal•lar) a un altre serien:

1er. Triar el nou “Master of Operations” amb Botó dret sobre "Usuaris i Equips d'AD"
2on. Definir un nou Catàleg Global al Nous Servidor des de "Llocs i Serveis d'AD"
3er. Registrar SCHMMGMT.DLL, executant "REGSVRE32 SCHMMGMT.DLL"
4art. Obrir una MMC i:
a. Afegir el Complement "Esquema d' AD"
b. Botó de la dreta i triar el nou servidor
c. Botó de la dreta triar el nou "MASTER OF OPERATIONS"

dissabte, d’abril 26, 2008

El "C99 mode"

Fent un programet en C (des d'UBUNTU 7.10) i compilant-lo amb el GCC, m'he trobat amb la situació de que es queixava de la declaració "int x" posada dins del bucle, així:
for (int x=0;x<MidaTaulaPrimers;x++)

Per sort el missatge d'error era clar (encara que no català):
Programa.c:63: error: ‘for’ loop initial declaration used outside C99 mode
És a dir... que la "versió" de c que permet fer aquest tipus de declaracions és la C99.
Mirant el "man" del gcc he trobat la manera de dir-li que l'usi; Cal passar-li el paràmetre "-std=c99". (o simplement per el int x fora, però el POST és precissament per explicar que el volia fer a dins :) )


Sembla ser que les versions actuals de GCC (aquesta en concret és la 4.1.3) encara no l'usen per defecte, sinó que usen l'anterior C89, tal i com he trobat explicat a la documentació online de gcc http://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-4.1.2/gcc/Standards.html#Standards :"The default, if no C language dialect options are given, is -std=gnu89; this will change to -std=gnu99 in some future release when the C99 support is complete"