dimecres, de maig 16, 2007

Usos de cURL

No sé quins usos li dona la gent al cURL, però un d'interessant és resetejar els Routers ADSL (n'hi ha que tenen tendència penjar-se de forma regular) usant cURL per accedir a la pàgina web d'administració del Router on se li diu de fer el Reset.

En el cas d'un Zyxel 650, la comanda seria tant senciilla com:
#curl -u USUARI:PASSWORD -s 'http://IPROUTER/Forms/DiagGeneral_1'
(Els "arxi-famosos" usuari i password de telefònica per defecte són admin:1234)

Això es pot possar at l'at o al cron de manera que s'executi cada dia a les 2h de la matinada, i ja tenim un RESET automàtic!

Una altre manera de fer-ho sposo que seria amb wget o qualsevol eina per l'estil...
( en aquest cas seria algo com # wget --http-user=USUARI --http-password=PASSWORD -q http://IPROUTER/Forms/DiagGeneral_1 )

1 comentari:

valoryakaitz ha dit...

To the most effective of our information, all content material is correct as of the date posted, though provides contained herein could now not be out there. The opinions expressed are the author’s alone and haven't been provided, permitted, or in any 메리트카지노 other case endorsed by our companions. Because bettors get to move the purpose spreads, the payouts on teasers are much decrease than parlays. The number of legs in a parlay, nicely as|in addition to} the odds connected to every of these legs, determines how much a bettor can win.