divendres, de desembre 29, 2006

L'IIS, el "ASPMaxRequestEntityAllowed" i les modificacions a la MetaBase

L'IIS per defecte només permet POSTS en ASP de 200 Kbytes... si es supera aquest tamany dóna l'error "Request object error 'ASP 0104 : 80004005' Operación no Permitida". La solució és augmentar el Paràmetre de configuració ASPMaxRequestEntityAllowed del IIS, augmentant-ne el valor fins al tamany desitjat, a dins de la metabase.xml (arxiu situat en el meu cas a c:\windows\system32\inetsrv) .
Per exemple, un valor de 134217728 serien 128 Megues...

Quan cal tocar la MetaBase del IIS es pot fer de vàries maneres, o bé directament o com la solució que proposen als Kb de Microsoft tot fent servir els "Adminscripts". (en aquest cas seria algo com x:\>script adsutil.vbs set w3svc/ASPMaxRequestEntityAllowed 134217728 )

El problema pot venir si es toca la Metabase directament, i no s'ha marcat primer al IIS "Habilitar la modificación directa de archivos de metabase"...


El procediment per la modificació directa seria habilitar això i parar els Serveis del IIS, tal i com s'explica aquí.

Si pel contrari ens deixem el 1er per pas... els serveis de IIS no tornaran a arrancar, i es comencen a veure errors al visor de successos com aquest:


i també l'error Id 7025 del "Service Control Manager" idicant que "El servicio Servicio de administración IIS terminó con el error específico de servicio 2149648394 (0x8021080A)."

¿ Socorro?

No necessariament és un desastre, ja que la "salvació" no és díficil...
Normalment dins de "c:\windows\system32\inetsrv\history" s'hi trobaràn còpies de seguretat i restaurant-ne la més recent se soluciona el problema... (és a dir canviant-li el nom per MetaBase.xml i copiant-ho un directori per sobre)

En fi... cal anar en compte al tocar la Metabase directament...

1 comentari:

Anònim ha dit...

The Cafe Community, an 1xbet korea internet useful resource for all their gamers, additionally be|can be} a nice contact and we loved going down the rabbit gap with quantity of} other gamers. Plentiful Treasure is yet one more slot by Realtime Gaming that comes with four jackpots. There are wilds that come with 5x multipliers, and you may count on to retrigger the free spins feature. Given that it’s a high volatility sport, the jackpots aren’t significantly easy to land on. It comes with the standard 3 reels, 5 rows structure, and a traditional paytable. The slot has high variance, and you'll land on wilds, scatters, increasing wilds, and also set off a bonus sport.