divendres, de desembre 29, 2006

L'IIS, el "ASPMaxRequestEntityAllowed" i les modificacions a la MetaBase

L'IIS per defecte només permet POSTS en ASP de 200 Kbytes... si es supera aquest tamany dóna l'error "Request object error 'ASP 0104 : 80004005' Operación no Permitida". La solució és augmentar el Paràmetre de configuració ASPMaxRequestEntityAllowed del IIS, augmentant-ne el valor fins al tamany desitjat, a dins de la metabase.xml (arxiu situat en el meu cas a c:\windows\system32\inetsrv) .
Per exemple, un valor de 134217728 serien 128 Megues...

Quan cal tocar la MetaBase del IIS es pot fer de vàries maneres, o bé directament o com la solució que proposen als Kb de Microsoft tot fent servir els "Adminscripts". (en aquest cas seria algo com x:\>script adsutil.vbs set w3svc/ASPMaxRequestEntityAllowed 134217728 )

El problema pot venir si es toca la Metabase directament, i no s'ha marcat primer al IIS "Habilitar la modificación directa de archivos de metabase"...


El procediment per la modificació directa seria habilitar això i parar els Serveis del IIS, tal i com s'explica aquí.

Si pel contrari ens deixem el 1er per pas... els serveis de IIS no tornaran a arrancar, i es comencen a veure errors al visor de successos com aquest:


i també l'error Id 7025 del "Service Control Manager" idicant que "El servicio Servicio de administración IIS terminó con el error específico de servicio 2149648394 (0x8021080A)."

¿ Socorro?

No necessariament és un desastre, ja que la "salvació" no és díficil...
Normalment dins de "c:\windows\system32\inetsrv\history" s'hi trobaràn còpies de seguretat i restaurant-ne la més recent se soluciona el problema... (és a dir canviant-li el nom per MetaBase.xml i copiant-ho un directori per sobre)

En fi... cal anar en compte al tocar la Metabase directament...

dimecres, de desembre 27, 2006

Phishing poc creïble

L'altre dia vaig rebre quasi 20 correus Phishing seguits... la cosa és que 20 correus idèntics seguits fan sospitar no? sobretot si el tema hi diu "Es muy importante y obligatorio leer"... és a dir que "t'obliguin" a llegir 20 vegades un correu igual que a dins hi frases com "el problema está resuelta". Tot i que aquests intents són un cúmul de despropòsits, deu haver-hi qui "pica", sinó no ho farien.
En fi, sense comentaris... es tractava d'aquesta onada de Phishing

dimarts, de desembre 26, 2006

Curiós Missatge d'error

Potser no és res d'extraodinari, però fent un Copia-Enganxa (en un Windows XP SP2 en català) de Fitxers m'ha sortit aquest (no vist mai per mi) missatge d'error...