divendres, de juny 09, 2006

Exemple de Codi Javascript AJAX

Exemple de funció java que aniria al ONCLICK per fer una consulta AJAX:

function consulta_select(URLBASE,TAULA,CAMPTORNA,
CNTRLPOSA,WHERE,CONTROLINFORMA,TXTINFORMA)
{

//Descomentar la següent per veure l'XML que retorna la consulta
//document.location.href=_
URLBASE+'lib/consulta_select_xml.asp?pTAULA='_
+TAULA+'&pCAMPTORNA='_
+CAMPTORNA+'&pCONTROLPOSA='+CONTROLPOSA+'&pWHERE='+WHERE_


ct2=CONTROLINFORMA;
html_ct2=document.getElementById(ct2).innerHTML;
document.getElementById(ct2).innerHTML="[ Calculando "+TXTINFORMA+" ]";

//Firefox

if (window.XMLHttpRequest)
{
xmlhttp2=new XMLHttpRequest();
xmlhttp2.onreadystatechange=xmlhttpChange_SELECT;
try {
var URL_TMP=
'lib/consulta_select_xml.asp';

var URL_PARAMS='?pTAULA='+TAULA+'&pCAMPTORNA='+CAMPTORNA+_
'&pCNTRLPOSA='+CONTROLPOSA+'&pWHERE='+WHERE;


xmlhttp2.open("GET",URLBASE+URL_TMP+
URL_PARAMS,true); } catch (e) {
alert(e);
}
xmlhttp2.send(null);
}
//IE
else if (window.ActiveXObject)
{
xmlhttp2=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")
if (xmlhttp2)
{
var URL_TMP='lib/consulta_select_xml.asp';
var URL_PARAMS='?pTAULA='+TAULA+'&pCAMPTORNA='+CAMPTORNA+_
'&pCNTRLPOSA='+CONTROLPOSA+'&pWHERE='+WHERE;

xmlhttp2.onreadystatechange=xmlhttpChange_SELECT;
xmlhttp2.open("GET",URLBASE+
URL_TMP+URL_PARAMS,true);
xmlhttp2.send();
}
}
}

Faltaria xmlhttpChange_SELECT i acabar d'expliar aquesta...