divendres, de desembre 23, 2005

Enllaços útils per configurar l'OMA 2003

Doncs això, enllaços útils en el moment de configurar l'OMA 2003 (allò del correu als dispositius mòbils (telefons PDA o PDA telèfons) que funcionen amb Windows Mobile) (http://blogs.msdn.com/windowsmobile/)

Un resum senzill de com habilitar l'OMA 2003 (resumit de manera encara més sencilla: Activar-ho l'Exchange Administrator i als Usuaris en si....)
http://www.petri.co.il/configure_oma.htm

Utilitat per desactivar el requeriment d'usar un certificat SSL *vàlid* pels dispositius mòbils que es connectin l' OMA 2003
(Web de Microsoft: Microsoft Exchange Server Disable Certificate Verification)
Aquí

Interessant descripció dels pasos que segueix l'Exchange per realitzar l'inici de sessió de l'OMA
(Del blog de l'equip del Ms Exchange "You Had Me At EHLO...")
http://blogs.technet.com/exchange/search.aspx?q=oma&p=1

Article de Microsoft on s'explica que els usuaris amb una adreça SMTP diferent de la "principal",
se'ls hi ha d'afegir una adreça SMTP extra amb el primer domini o si no l'OMA no va :(
i dona l'error de que l'usuari "no té habilitat el serveri OMA" o de que "l ' item buscat per l'OMA ja no existeix"... (tot deixant els error 1000 i/o el 1901 dins de l'Event viewer)
Enllaç a l'article, aquí

En aquest article expliquen una mica més el mateix... no múltiples OMA per més 'un domini en un servidor
(Mapping Multiple Proxy Addresses to Multiple Back-End Virtual Root Directories on the Same Server Is Not Supported)
http://support.microsoft.com/kb/817317/en-us


dos pàgines amb descripcions dels error INTERNET_XX i HTTP_X00 que surten als dispositius en el cas de que quelcom no hagi funcionat:
http://www.kbalertz.com/kb_330465.aspx i http://www.pocketpcfaq.com/faqs/activesync/mis.htm

tres links de troubleshooting de les #@!! "Up-to-Date Notifications":
primer enllaç (Troubleshoot Exchange 2003 Always-Up-To-Date Notification)
el segon (Microsoft Exchange Server Up-to-Date Notifications Troubleshooting)
i el tercer (Exchange Server 2003 Always-up-to-date Notifications do not work with your mobile device)

i finalment en cas de tenir temps ... també hi ha un WebCast interessant de troubleshooting d'Exchange 2003 i ActiveSync força interessant com a mínim per tenir-ne una visió a nivell global...
http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=836024