dissabte, de setembre 01, 2012

Octane, la nova eina de google per mesurar el rendiment dels navegadors

Google ha llançat un nova eina per mesurar el rendiment dels navegadors: Octane.
Argumenten que aquest nova pàgina mesura el rendiment d'una manera més realista que Sunspider, el mesurador de rendiment que havien desenvolupat prèviament i que l'objectiu es que els ajudi a continuar millorant el seu motor d'ejecució de Javascript, l'V8.

Aquests són els resultats al meu sistema (kUbuntu 12.04_64  i5-2520M 8GB RAM), ordenats de pitjor a millor on, sense gaire sorpresa, arrasa el google chrome:


Opera 12.02 5252
Opera 12.50 5421
Firefox 16 6704
Firefox 18.0a1 7154
Google Chromiuim 18.0.1025 10404
Google Chrome v23.0.1246 dev 13054


dijous, de gener 26, 2012

Subversion: Com ignorar tots els arxius excepte els que ens interessa.

Per ignorar-ho tot excepte els php, la comanda seria la següent:

# svn propset svn:ignore "*[!p][!h][!p]
# *.php?*" .

És a dir, cadascuna de les lletres de l'extensió entre [] i negada (amb !) i a la segona lína tal qual entre *. i ?*.

dilluns, de desembre 05, 2011

Opera per fi suportarà peticions CORS

Amb un retràs important respecte la resta de navegadors, finalment Opera suportarà peticions CORS (Cross-Origin Resource Sharing)
http://my.opera.com/core/blog/2011/10/28/cors-goes-mainline

dilluns, d’agost 01, 2011

Freqüència i Temperatura de la CPU, i apagat del sistema des de la línia de comandes

Ara que és estiu, amb la calor els portàtils sovint pateixen problemes de temperatura. A continuació algunes de les comandes que es poden executar per crear scripts a mida per gestionar alarmes i accions "proactives" per evitar sobrecalentaments.. funcionen en el meu Ubuntu 11.04, i la gràcia és que no cal tenir privilegis de "root" per executar-les:

Comandes per obtenir la temperatura dels cores de la CPU:
# sensors | grep 'Core 0' | cut -c15-16
# sensors | grep 'Core 2' | cut -c15-16

Comanda per canviar la política de l'escalat de la freqüencia de la CPU (previ un # sudo apt-get install hal)
# dbus-send --print-reply --system --dest=org.freedesktop.Hal /org/freedesktop/Hal/devices/computer org.freedesktop.Hal.Device.CPUFreq.SetCPUFreqGovernor string:powersave

Comanda per suspendre l'ordinador a RAM
# dbus-send --print-reply --system --dest=org.freedesktop.UPower /org/freedesktop/UPower org.freedesktop.UPower.Suspend

dilluns, de juliol 18, 2011

Establir el monitor primari en Gnome

Actualment, i amb la ubiqüitat del portàtils, les configuracions multi-monitor han esdevingut la norma i no l'excepció. Per això em sorprenen bugs (per omissió) com el del selector de configuració dels monitors de Gnome "gnome-display-properties":

https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/x11-xserver-utils/+bug/206528

No hi ha una manera visual directe d'establir quin ha de ser el monitor principal... Per sort la solució és senzilla:
xrandr --output VGA1 --primary
on VGA1 és el nom del monitor que ha de ser el primari.


Per llistar els monitor detectats es pot executar xrand sense cap paràmetre. Addicionalment, l'arxiu monitors.xml (situat a en els Ubuntus recents "~/.conf")No hi ha manera de seleccionar quin monitor ha de ser el primari:

dilluns, de maig 02, 2011

Configuració d'ESMP, un senzill MTA re-enviador de correu sortint.

Moltes vegades es vol poder enviar tot el correu sortint d'una màquina de manera senzilla a través d'un altre servidor, el que es coneix com a relay host. Una possibilitat, en comptes de tenir instal·lat un MTA complet (sendmail, postfix, qmail,... per anomenar-ne alguns) es pot usar esmtp. Aquest paquet ens proporciona aquesta funcionalitat de manera ràpida i efectiva. A tall d'exemple per posar-lo en marxa en un sistema Debian només calen 3 passos:


Pas 1: Instal·lar-lo (en Debian aquesta instrucció també desintal·la exim4, l'MTA per defecte), executar:

# sudo apt-get install esmtp esmtp-run libesmtp5


Pas 2: Editar la configuració tot informant les dades del host a través del que es volen enviar els issatges:
# sudo nano /etc/esmtprc

Concretament cal informar aquestes 3 dades:
hostname = XXXXXXXXXXX:25
username = YYYYYYYY
password = ZZZZZZZZ


Pas 3: Fer una prova de que efectivament funciona:
# echo "Prova" | sendmail adreça@de_correu.vàlida